Gra językowa w słowa.

Sprawdź ile znasz wyrazów. Ułóż jak najwięcej różnych wyrazów z wylosowanych liter.

Zostań najlepszym słowotwórcą!


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
en pl fr